Petra Thorpert
trädgårdsarkitektur & landskap
      Trädgårdsarkitektur  Galleri  Kontakt  CV

                                                                                                                                                                                 Böjning               
                                                                                                                                                                      
                   Petra Thorpert trädgårdsarkitektur & landskap är ett flerdisciplinärt och praktiserande företag med
                   utgångspunkter inom verksamheter för trädgårdsarkitktur och måleri. 

                   Petra Thorpert har under de senaste åren medverkat i separata- samt grupputställningar i främst södra Sverige.
                   Måleriet - ett medel för uttryck, ett arbetsredskap, där form - och färguttrycken utgörs av varierande medium.