Petra Thorpert
trädgårdsarkitektur & landskap
       Hem  Om företaget  Projekt  Kontakt    

 
Företaget strävar efter att stärka och utveckla trädgårdsarkitekturens formspråk och materialmedvetenhet.
Vår ambition är att i nära att samarbete med beställare och brukare skapa rekreativa och upplevelserika
trädgårds- och stadsrum med lång hållbarhet och rimliga skötselkostnader.
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                      
                                   
                                         
Fotografi
                                                                                              Petra Thorpert
                                                             Filosofie kandidatexamen i trädgårdens Hantverk och Design

                                                             Född 1970 i Göteborg, utbildad vid landskapsarkitekt-
                                                             utbildningen i Alnarp och vid Da Capo Hantverksskola i
                                                             Mariestad. Företaget har de senaste åren arbetat med
                                                             gestaltning, projektering och anläggning av allt från
                                                             utställningsmontrar och uteplatser till bostadsgårdar,
                                                             sjukhemsträdgårdar och stadsrum.
                                                             Petra Thorpert är praktiserande konstnär och pedagogiskt
                                                             verksam i tecknings- och gestaltningsundervisning för
                                                             studerande i trädgårdsdesign och landskapsarkitektur
                                                             vid LTJ - fakulteten i Alnarp.

                                                                                                        CV