tillbaka


                          Curriculum Vitae
                     Petra Gunnarsson Thorpert

2008

20052004


2003


2001-2003

1996-1999

1986-1989

Utbildning

Hälsoträdgårdar, innehåll och utformning, 15hp, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Landskapsarkitekturens miljöspykologi 5p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Trädgårdsrestaurering 10p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Markprojektering 10p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Design som handling 5p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Trädgårdshistoria 5 p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Växtkomposition 5p, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Filosofie kandidatexamen i trädgårdens hantverk och design, Göteborgs Universitet

Treårig målerilinje, Houvedskous målarskola, Göteborg

Treårig Ekonomisk linje, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg

2009
2008
2007
2006

2005
2004
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1998
1998
1997

Utställningar och övriga engagemang

Jurybedömd samlingsutställning - måleri, Stadshallen, Lund

Jurybedömd samlingsutställning - måleri, Stadshallen, Lund
Jurybedömd samlingsutställning - måleri, Stadshallen, Lund
Separatutställning - måleri, Galleri Bantorget, Lund
Trädgårdsinstallation - "Sinnenas hemliga rum", Weibulls Trädgård - Gestaltning & planering
Trädgårdsinstallation - "Blomsterfestivalen", Malmö - Gestaltning & planering
Trädgårdsinstallation - "Hem &Villa mässan, Malmö - Projektledning, gestaltning & planering
Trädgårdsinstallation - "Den Stora trädgårdsfesten", Sofiero Slottspark - Projektledning, gestaltning & planering
Separatutställning - skulptur & måleri, Osby konsthall, Osby
Separatutställning - måleri & teckning, Galleri September, Göteborg
Grupputställning - måleri, Konstskatten, Göteborg
Scenograf för "Alla tiders kanin" av Teater Under, Göteborg
Grupputställning - måleri, Folketshus, Varberg
Grupputställning - måleri, Galleri September, Göteborg
Grupputställning - videoinstallation, Utmärkt konst, Göteborg